REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
(Laadittu 1.5.2018, henkilötietolain 10 ja 24 §, sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti
tietoja korjattu 1.9.2020)

Rekisterin nimi ja pitäjä:
Ravintola Viinille
Viini-ilta postitus

Yhteystiedot:

Ravintola Viinille 
Hansun Viini Oy
Humalistonkatu 6
20100 Turku

Yhteystiedot postituslistaa koskevissa asioissa ja
tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Ravintola Viinille / Hanna Virta
Humalistonkatu 6
20100 Turku
puhelin 02 232 3314
viinille@viinille.fi

Postituslistalle on koottu halukkailta, viineistä kiinnostuneilta asiakkailta
sähköposti-osoitetiedot, joita käytetään asiakassuhteen hoitamiseen,
kertomalla viininmaistelu- ja mahdollisista muista ohjelmailloista 2-4 kertaa vuodessa.

Postituslistan osoitteita käytetään vain edelläkerrottuun käyttötarkoitukseen ja
niitä ei luovuteta tai myydä markkinointitarkoituksiin muiden käyttöön
EU:n sisällä tai sen ulokopuolella.
Emme myöskään käytä tietoja automaattiseen profilointiin tai päätöksentekoon.

Postituslista sisältää seuraavat tiedot:

Nimi ja sähköpostiosoite
asiakkaan halutessa myös puhelinnumero

Osoitetiedot on koottu asiakkaan omasta aloitteesta, hänen halutessaan
tietoja viineihin tai muihin ohjelmiiin liittyvistä tapahtumista.

Osoitetietoja käsittelee vain tietosuojavastaava

Postituslistalla olevalla on oikeus
- Tarkistaa tietonsa
- Poistaa tietonsa (suoramarkkinointikielto) tai muuttaa tietoja
ottamalla yhteyttä edellämainittuun listan pitäjään.
- Poistuminen listalta on mahdollista jokaisen asiakaskirjeen saavuttua
vastaamalla siihen, tai ottamalla muuten yhteyttä lähettäjään.

Ravintola Viinille
Humalistonkatu 6
20100 Turku
puhelin 02 232 3314